Privacyverklaring CyclingClassNL

Privacy

CyclingClassNL is een samenwerkingsverband tussen Team Visma | Lease a Bike, het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie en de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie. Binnen deze afzonderlijke organisaties worden persoonsgegevens van sporters verzameld ten einde een zo optimaal mogelijk begeleidingsprogramma mogelijk te maken.

Dit is ook voor CyclingClassNL het doel van de verzameling en verwerking van jouw gegevens. Via deze privacyverklaring informeert CyclingClassNL je over de wijze waarop er wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen we je naar onderstaande privacyverklaring voor topsporters.

Hieronder wordt een en ander beknopt uitgelegd.

Om welke gegevens gaat het?: Het betreft zowel ‘gewone’ gegevens (o.a. personalia, trainingsschema’s en planningen) als ‘bijzondere’ gegevens (o.a. gegevens voortkomend uit trainings- en wedstrijddiagnostiek, voedingsdiagnostiek, medische gegevens) die worden verzameld en verwerkt ten einde een zo optimaal mogelijk begeleidingsprogramma en de daaruit voorkomende resultaten te verzorgen. De gegevens worden verwerkt in het Athlete Management System (AMS) op het platform genaamd Smartabase. Voor de gegevensverwerkingen binnen het AMS is (eenmalig) een door jou afgegeven toestemmingshandeling vereist.

Delen van gegevens: Jouw gegevens worden gedeeld met personen die betrokken zijn bij jouw begeleiding. Binnen het AMS krijgen deze personen enkel toegang tot gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun eigen begeleidingstaak. Met betrekking tot jouw gegevens is hiervoor eerst jouw toestemming nodig. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming worden er geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Bewaren van gegevens: Jouw gegevens worden in het AMS bewaard gedurende je verbintenis aan CyclingClassNL. Bij beëindiging van die verbintenis zullen jouw gegevens worden bewaard zolang CyclingClassNL dat verplicht is op grond van de wet. Vervolgens zullen jouw gegevens uitsluitend geanonimiseerd en niet herleidbaar bewaard worden.

Jouw rechten: Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien, te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar, het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid.