Vragen?

FAQ

Heb jij een vraag over CyclingClassNL? Wie weet wordt deze vraag beantwoord in een van onderstaande veelgestelde vragen.

Waarom is dit initiatief ontplooid?

Er stromen op dit moment te weinig junioren door naar wielrennen op continentaal niveau. CyclingClassNL heeft de ambitie het aantal talenten te vergroten en tevens het niveau van de junioren in Nederland omhoog te krijgen om zo een betere aansluiting richting de continentale teams te bewerkstelligen.

Wat willen de drie partijen ermee bereiken?

NOC*NSF, KNWU en Team Visma | Lease a Bike hopen dat meer talenten de weg naar de top vinden en dat daarmee Nederlands wielersucces ook in de toekomst gegarandeerd blijft.

Welke rol hebben de drie afzonderlijke partijen binnen CyclingClassNL?

NOC*NSF is toezichthouder binnen CyclingClassNL en bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de begeleiding. KNWU faciliteert samen met Team Visma | Lease a Bike kennis, ervaring en een netwerk om de ambities te realiseren. Het belangrijkste is echter de samenwerking tussen de drie partijen:

1) alle drie de partijen bevestigen met CyclingClassNL de noodzaak structureel te investeren in een gedegen talentontwikkeling te behoeven van de continuïteit van Nederlands wielersucces;
2) alle drie de partijen tonen met CyclingClassNL de bereidheid om gebruikmakend van elkaars kwaliteiten gezamenlijk deze klus te klaren.

Voor wie is CyclingClassNL bedoeld?

Voor getalenteerde junioren die bewijzen niet alleen hard te kunnen fietsen, maar ook de aanleg, de persoonlijkheid en de wil hebben om topsporter te worden.

Hoe komen deelnemers in aanmerking voor de talentengroep?

CyclingClassNL gaat op verschillende manieren proactief op zoek naar kandidaten voor deze talentengroep. We zoeken contact met verenigingen, bezoeken trainingen en wedstrijden en presenteren de komende tijd op allerlei manieren ons verhaal. Er is een website beschikbaar met informatie en op deze manier hopen we dat renners bekend raken met CyclingClassNL. Ambitieuze, enthousiaste sporters kunnen zich ook direct zelf aanmelden voor een intake. Daarnaast worden ook e-challenges en cross-sports verbanden gebruikt om zo min mogelijk talent verloren te laten gaan.

Wat zijn de selectiecriteria voor CyclingClassNL?

Bij selectiecriteria gaat het over een combinatie van persoonlijke en fysieke kwaliteiten, die middels verschillende testen vooraf in kaart zullen worden gebracht. Het goed leren kennen van de persoon achter de renner bepaalt mede of CyclingClassNL inschat dat een kandidaat succesvol het programma gaat doorlopen.

Wie bepaalt welke jonge wielrenners mogen deelnemen aan CyclingClassNL?

De Hoofd Talent Coach en de Talent Coaches van CyclingClassNL bepalen op basis van verschillende testen wie er toegelaten wordt.

Wat kost het?

Deelname aan het programma is gratis. We verwachten commitment van de deelnemers en uiteraard maken we daar afspraken over met elkaar voordat een renner daadwerkelijk start binnen het programma van CyclingClassNL.

Worden renners lid van CyclingClassNL?

CyclingClassNL is een verenigingsonafhankelijk initiatief. Dit betekent dat de aangesloten sporters lid blijven van hun eigen vereniging en ook voor die vereniging zullen uitkomen in wedstrijden. CyclingClassNL biedt de ambitieuze, getalenteerde junioren in Nederland een unieke kans om in hun ontwikkeling tot topsporter een grote stap voorwaarts te maken en aansluiting te vinden met de internationale wielertop. Door aansluiting van de sporter bij CyclingClassNL hopen we tevens te bereiken dat hun eigen trainers of coaches en hun verenigingen meeprofiteren van de expertise en kennis aanwezig binnen CyclingClassNL.

Hoe is het programma opgebouwd en hoe ziet het eruit?

Het programma bestaat uit een coachgestuurd begeleidingsprogramma waarbij de atleet centraal staat, zoals Team Visma | Lease a Bike dat ook toepast bij de coaching van haar eigen atleten. Een coach van CyclingClassNL heeft op dagelijkse basis contact met de renner om te monitoren hoe het met hem gaat, hoe de training is gegaan, hoe het op school is gegaan, hoe het thuis gaat, hoe het herstel verloopt, etc. Onderdeel van het programma zijn stages en trainingskampen waar de groep samenkomt en samen traint. Regelmatig testen we renners om de voortgang te monitoren op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Welke begeleiding wordt binnen het ontwikkelprogramma van CyclingClassNL aangeboden?

Het betreft een coachgestuurd begeleidingsprogramma waarbij de atleet centraal staat. Het programma is gericht op persoonlijke, fysieke en topsport ontwikkeling. Er is één Hoofd Talent Coach en er zijn twee Talent Coaches die het dagelijkse contact met de renners onderhouden. Daarnaast is er een team van experts beschikbaar die vanuit verschillende invalshoeken participeren in CyclingClassNL. Het betreft hier voedingsdeskundigen, bewegingswetenschappers, technische analisten, etc.

Is de verhouding school-privé-sport realistisch in deze leeftijdscategorie als je wordt geselecteerd?

Jazeker. Het is belangrijk dat deelnemers hun schoolcarrière doorzetten en succesvol doorlopen. De deelnemers zullen dan ook een aanzienlijk deel van hun trainingstijd in de thuissituatie doorbrengen. Een goede balans tussen sport, school en prive is van belang voor een succesvol traject op al deze fronten. Het spreekt wel voor zich dat CyclingClassNL een voorbereidingstraject is om in de toekomst topsporter te worden. Dit betekent dat deelnemers gedisciplineerd dienen te werken en goed dienen te plannen en te communiceren. Ook aan deze vaardigheden werken we binnen CyclingClassNL.

Wat is het beoogde uitstroomniveau van CyclingClassNL?

Een renner die succesvol CyclingClassNL doorloopt is klaar om bij een continentaal, pro continentaal of uiteindelijk World Tour-team te wielrennen.

Hoe gaat CyclingClassNL om met de talenten die de talentengroep net niet weten te halen?

Het is de uitdrukkelijke ambitie van CyclingClassNL om alle deelnemers te behouden voor de wielersport. Talenten die het niet zullen halen, hopen we enthousiast te houden voor de sport en te begeleiden naar een nieuwe rol binnen de sport. Dat kan betekenen op amateurniveau blijven wielrennen of andere vaardigheden gaan ontwikkelen om wielertrainer te worden of coach of een andere rol. Uiteraard zijn we binnen CyclingClassNL eerlijk over het schetsen van een toekomstperspectief en door de dagelijkse begeleiding die we met atleten hebben, proberen we altijd duidelijkheid te scheppen in verwachtingen die deelnemers hebben.

Wie zijn de potentiële afnemers van CyclingClassNL?

CyclingClassNL deelnemers worden klaargestoomd voor het continentale wielrennen. Dit betekent dat ploegen als Metec-Solarwatt p/b Mantel, Parkhotel Valkenburg, Team DSM, Team Visma | Lease a Bike of andere ploegen de renners binnen CyclingClassNL volgen om te bekijken of er iemand klaar is om door te stromen naar één van deze ploegen.

Kunnen commerciële ploegen aansluiten bij CyclingClassNL?

CyclingClassNL is geen instituut waar een commerciële ploeg zich bij kan aansluiten. CyclingClassNL betreft een coach gestuurd begeleidingsprogramma en onze coaches werken op dagelijkse basis in de driehoek renner-vereniging-CyclingClassNL. Het is voor commerciële ploegen dus heel goed mogelijk om renners te contracteren die CyclingClassNL succesvol hebben doorlopen.

Kunnen sponsoren zich voegen tot CyclingClassNL?

Sponsoren zijn van harte welkom binnen CyclingClassNL. Door de samenwerking tussen een private partij (Team Visma | Lease a Bike) en twee publieke partijen (NOC*NSF en KNWU) creëren we een model voor publieke en private samenwerking. Hier zijn sponsoren van harte welkom.

Zijn de geselecteerden voor CyclingClassNL ook automatisch de geselecteerden voor Nations cup wedstrijden, EK en WK?

Het blijft aan de bondscoach om een selectie te maken. CyclingClassNL richt zich op het ondersteunen van jonge talenten in hun ontwikkeling als renner. Zij rijden wedstrijden voor hun eigen club of regio. Het kan uiteraard zijn dat in het ontwikkelingstraject van een talent van CyclingClassNL een buitenlandse wedstrijd past. Een zelfde afweging kan ook nog steeds gemaakt worden voor een renner die geen onderdeel uitmaakt van dit initiatief.

Welke gevolgen heeft de samenwerking voor de personele bezetting bij de KNWU bonds- en talentcoaches?

Dit initiatief is aanvullend op hetgeen de KNWU al doet op het gebied van talentontwikkeling. Er zullen wel verschuivingen plaats vinden binnen de KNWU en dit proces is nog niet afgerond.